Szkolenie dla kandydatów na strażników łowieckich

Szkolenie dla kandydatów na strażników łowieckich

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w dniu 22 stycznia br. (sobota) w siedzibie ZO PZŁ przy ul. Leśnej 8 w Olsztynie odbędzie się szkolenie dla kandydatów na strażników łowieckich powoływanych lub zatrudnianych przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich.

Szkolenie rozpoczyna się o godz. 9.00. Zakończenie przewidujemy ok. godz. 18.00. Uczestników obowiązują aktualne obostrzenia epidemiczne.

Zgłoszenia przyjmuje oraz informacji udziela Kol. Mariusz Jakubowski – (89) 535 15 56 w. 15

Liczba miejsc ograniczona.