Międzynarodowe Oceny w Orzechowie – 2.10.2021r.

Międzynarodowe Oceny w Orzechowie – 2.10.2021r.

Informujemy, że dnia 2.10.2021 r. koło miejscowości Orzechowo odbędą się: XXIV Międzynarodowa Ocena Pracy Posokowców oraz Międzynarodowa Ocena Pracy Tropowców dla Ogarów i Gończych Polskich.

Oceny odbędą się w ciągu jednego dnia.

Zgłoszenia psów kierować na adres:

e-mail: m.werpachowski@pzlow.pl      lub     zo.olsztyn@pzlow.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

– wypełniony druk zgłoszenia psa,       

        Druk zgłoszenia psa

– kserokopię rodowodu,

– kserokopię dowodu wpłaty wpisowego,

 

Opłata za uczestnictwo w konkursie wynosi 120 zł

Numer konta bankowego: WBS Jonkowo 59 8857 0002 3001 0100 0954 0001

Termin zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie do dnia 24.09.2021 r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu psa decyduje kolejność zgłoszeń (pełna dokumentacja).

W czasie rejestracji psów i przeglądu weterynaryjnego należy posiadać: oryginały rodowodu psów przystępujących do oceny, aktualne świadectwo szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.

W przypadku wycofania psa z Oceny po 24 września 2021 r. wniesione opłaty nie będą zwracane.

Opłata nie zostanie również zwrócona właścicielowi psa, który nie zostanie dopuszczony do Ocen z powodu niedopełnienia obowiązków wynikających z Regulaminu Prób i Konkursów Pracy Psów Myśliwskich oraz niniejszej informacji.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zamknięcia listy zgłoszeń przed w/w terminem.

PROGRAM OCEN

8.00 – msza św. w Kościele w Orzechowie

8.45 – wydawanie kart pracy, sprawy organizacyjne

9.00 – uroczyste otwarcie ocen

9.30 – rozpoczęcie pracy psów

14.00 – posiłek dla uczestników ocen

15.00 – zakończenie ocen, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

XXIV Międzynarodowa Ocena Pracy Posokowców oraz Międzynarodowa Ocena Pracy Tropowców dla Ogarów i Gończych Polskich odbędą się na podstawie Regulaminu Prób i Konkursów Pracy Psów Myśliwskich. Każdy uczestnik przystępując do Ocen jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania w/w Regulaminu.

 

Oceny odbywać się będą ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących zasad bioasekuracji.

Prosimy uczestników o używanie w dniu ocen wypranej/odkażonej odzieży, która po zakończeniu imprezy zostanie przez użytkownika umieszczona w worku foliowym i poddana następnie procedurze odkażenia w miejscu zamieszkania (przeciwdziałanie rozprzestrzeniania ASF oraz COVID-19).

Również pojazdy należy poddać odkażaniu na miejscu gdzie odbędzie się podsumowanie oceny pracy psów.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy bez podania przyczyny.

Więcej informacji dot. konkursu udziela Marek Werpachowski, tel. 666 898 080