Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Olsztyn

Pliki do pobrania

Obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego przez członków zarządów kół łowieckich wynika z art. 4 pkt 65 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944- 1990 oraz treści tych dokumentów. Z przepisu art. 7 ust 1 i 2 w/w ustawy wynika, że obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. mają osoby, o których mowa wart. 4 (tu: członkowie zarządów i komisji rewizyjnych kół łowieckich), urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r.; oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji.

oświadczenie lustracyjne