Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Kynologia

Kalendarium imprez kynologicznych w Zarządzie Okręgowym Olsztyn

23 kwietnia 2022  Krajowy Konkurs Pracy Tropowców o Puchar Łowczego Okręgowego

WYNIKI

Wyniki-23.04.2022 r. – tropowce

24 kwietnia 2022  Międzynarodowy Konkurs Pracy Tropowców dla Jamników CACIT o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Wipsowo

WYNIKI 

Wyniki-24.04.2022 r- jamniki

11 czerwca 2022 XXVII Krajowy Konkurs Pracy Tropowców po farbie 8-16h im. Ryszarda Apanasewicza

WYNIKI 

Wyniki-11.06.2022 r.

1 października 2022 XXV Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców

 

Informujemy, że dnia 1.10.2022 r. koło miejscowości Orzechowo odbędą sięXXV Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców oraz Międzynarodowy Konkurs Pracy Tropowców dla Ogarów i Gończych Polskich.

Konkursy odbędą się w ciągu jednego dnia.

Zgłoszenia psów należy kierować na adres:

e-mail: m.werpachowski@pzlow.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

– wypełniony druk zgłoszenia psa,

– kserokopię rodowodu,

– kserokopię dowodu wpłaty wpisowego,

Opłata za uczestnictwo w konkursie wynosi 150 zł

Numer konta bankowego: WBS Jonkowo 59 8857 0002 3001 0100 0954 0001

Termin zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie do dnia 26.09.2022 r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu psa decyduje kolejność zgłoszeń (pełna dokumentacja).

W czasie rejestracji psów i przeglądu weterynaryjnego należy posiadać: oryginały rodowodu psów przystępujących do oceny, aktualne świadectwo szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.

W przypadku wycofania psa z Konkursu po 23 września 2022 r. wniesiona opłata nie będzie zwracana.

Opłata nie zostanie również zwrócona właścicielowi psa, który nie zostanie dopuszczony do Konkursu z powodu niedopełnienia obowiązków wynikających z Regulaminu Prób i Konkursów Pracy Psów Myśliwskich oraz niniejszej informacji.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zamknięcia listy zgłoszeń przed w/w terminem.

PROGRAM KONKURSÓW

8.00 – msza św. w Kościele w Orzechowie

8.45 – wydawanie kart pracy, sprawy organizacyjne

9.00 – uroczyste otwarcie konkursów

9.30 – rozpoczęcie pracy psów

14.00 – posiłek dla uczestników konkursów

15.00 – zakończenie konkursów, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

XXV Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców oraz Międzynarodowy Konkurs Pracy Tropowców dla Ogarów i Gończych Polskich odbędą się na podstawie Regulaminu Prób i Konkursów Pracy Psów Myśliwskich. Każdy uczestnik przystępując do Konkursów jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania w/w Regulaminu.

Więcej informacji dot. konkursu udziela Marek Werpachowski, tel. 666 898 080

Druk zgłoszenia psa

1 października 2022 Międzynarodowy Konkurs Pracy Tropowców dla Ogarów i Gończych Polskich