Szkolenie

 

Szkolenia

 UWAGA KANDYDACI !!!

Warunkiem przyjęcia do PZŁ po zdanych egzaminach, jest złożenie w sekretariacie Zarządu Okręgowego PZŁ (ZO) następujących dokumentów:

  1. Wypełnionej deklaracji członkowskiej (można ją otrzymać drogą elektroniczną wysyłając prośbę na zo.olsztyn@pzlow.pl lub m.jakubowski@pzlow.pl lub w sekretariacie ZO)
  2. Dowodu wpłaty wpisowego do PZŁ (1080 zł) lub wpłata gotówką w sekretariacie ZO
  3. Okazanie dowodu osobistego
  4. Zaświadczenia o niekaralności – można je uzyskać w Sądzie Okręgowym w Olsztynie,  ul.  Dąbrowszczaków 44 A, pokój nr 27, tel. (89) 521 60 07. Należy się stawić z dowodem osobistym, druki oraz znaki opłaty sądowej dostępne na miejscu. (opłata 30 złotych). Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek-piątek 7.30-14.30,

Złożone z kompletem załączników deklaracje będą rozpatrywane przez Zarząd Okręgowy na kolejnych posiedzeniach.

Po pozytywnym rozpatrzeniu deklaracji – czyli przyjęciu do Polskiego Związku Łowieckiego należy zgłosić się do Sekretariatu ZO ze zdjęciem (Uwaga ! format zdjęcia jak do nowego dowodu osobistego !!!) w celu wypełnienia dokumentów do wykonania legitymacji członkowskiej („plastikowa”, nowy model) oraz odebrania zaświadczeń potrzebnych do:

– złożenia dokumentów w Sekcji Pozwoleń na Broń KWP w Olsztynie, w celu rozpoczęcia procedury administracyjnej kończącej się wydaniem zezwolenia na posiadanie broni myśliwskiej

– ewentualnego złożenia  deklaracji członkowskiej do wybranego koła łowieckiego.

Koszt legitymacji to 30 złotych. Odbiór legitymacji po ok 4-5 tygodniach.

 Uprawnienia do polowania są ważne w ciągu 5 lat od daty uzyskania uprawnień. W tym czasie należy złożyć deklaracje. W przeciwnym razie uprawnienia tracą ważność                                            

                                                                                                                      Darz Bór !

Informujemy, że jest jeszcze kilka wolnych miejsc na szkolenie na selekcjonerskie uprawnienia do wykonywania polowania. Zajęcia odbędą się 28 i 29 sierpnia oraz 4 i 5 września. Przewidywany termin egzaminu – połowa września. Zgłoszenia przyjmuje biuro ZO PZŁ w Olsztynie.

Prezentacje i materiały szkoleniowe