Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Olsztyn

Szkolenie

Zarząd Okręgowy informuje, że szkolenie dla kandydatów do PZŁ na podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania rozpocznie się w dniu 6 kwietnia br. (sobota) o godz. 9.00 w siedzibie ZO PZŁ w Olsztynie przy ul. Leśnej 8. Na początku spotkania zostaną przedstawione zasady szkolenia oraz informacje organizacyjne. W dniu 7 kwietnia (niedziela) również przewidziane są zajęcia. Pełen harmonogram zajęć zostanie przekazany uczestnikom szkolenia w dniu 6 kwietnia.

Przypominamy, że zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do dnia 31.03.br. Zgłoszenie polega na przesłaniu na adres m.jakubowski@pzlow.pl maila z podaniem imienia, nazwiska i kontaktowego numeru telefonu. W temacie wiadomości należy wpisać SZKOLENIE PODSTAWOWE.

Wszystkie osoby, które prześlą zgłoszenie otrzymają przed 6 kwietnia  SMS-a z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia i wpisania na listę uczestników szkolenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Mariuszem Jakubowski. – 606 646 129.

UWAGA KANDYDACI !!!

Warunkiem przyjęcia do PZŁ po zdanych egzaminach, jest złożenie w sekretariacie Zarządu Okręgowego PZŁ (ZO) następujących dokumentów:

  1. Wypełnionej deklaracji członkowskiej (można ją otrzymać drogą elektroniczną wysyłając prośbę na zo.olsztyn@pzlow.pl lub m.jakubowski@pzlow.pl lub w sekretariacie ZO)
  2. Dowodu wpłaty wpisowego do PZŁ (1200 zł) – płatne przelewem na konto ZO
  3. Zaświadczenia o niekaralności – można je uzyskać w Sądzie Okręgowym w Olsztynie,  ul.  Dąbrowszczaków 44 A, pokój nr 27, tel. (89) 521 60 07. Należy się stawić z dowodem osobistym, druki oraz znaki opłaty sądowej dostępne na miejscu. (opłata 30 złotych). Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek-piątek 7.30-14.30,

Złożone z kompletem załączników deklaracje będą rozpatrywane przez Zarząd Okręgowy na kolejnych posiedzeniach.

Po pozytywnym rozpatrzeniu deklaracji – czyli przyjęciu do Polskiego Związku Łowieckiego należy zgłosić się do Sekretariatu ZO ze zdjęciem (Uwaga ! format zdjęcia jak do nowego dowodu osobistego !!!) w celu wypełnienia dokumentów do wykonania legitymacji członkowskiej („plastikowa”, nowy model) oraz odebrania zaświadczeń potrzebnych do:

– złożenia dokumentów w Sekcji Pozwoleń na Broń KWP w Olsztynie, w celu rozpoczęcia procedury administracyjnej kończącej się wydaniem zezwolenia na posiadanie broni myśliwskiej

– ewentualnego złożenia  deklaracji członkowskiej do wybranego koła łowieckiego.

Koszt legitymacji to 30 złotych. Odbiór legitymacji po ok 4-5 tygodniach.

 Uprawnienia do polowania są ważne w ciągu 5 lat od daty uzyskania uprawnień. W tym czasie należy złożyć deklaracje. W przeciwnym razie uprawnienia tracą ważność                                            

                                                                                                                      Darz Bór !

Szkolenie na selekcjonerskie uprawnienia do wykonywania polowania odbędzie się w dniach 10,11,17,18 lutego w sali wykładowej siedziby ZO PZŁ przy ul. Leśnej 8 w Olsztynie. Rozpoczęcie zajęć zawsze o godz. 9.00. Egzaminy odbędą się w lutym br. a ich termin zostanie ustalony z uczestnikami szkolenia. Kurs w pierwszej kolejności jest przeznaczony dla osób, które co najmniej 3 lata posiadają uprawnienia podstawowe. Możliwe jest uczestniczenie w zajęciach osób, które posiadają uprawnienia podstawowe krócej niż 3 lata, ale w takich przypadkach egzamin odbędzie się po upłynięciu 3 letniego terminu posiadania uprawnień podstawowych. Zgłoszenia (imię i nazwisko oraz kontaktowy numer telefonu) należy przesłać do dnia 09.02.br. na adres m.jakubowski@pzlow.pl podając w tytule wiadomości  „Szkolenie selekcjonerów”.

Szczegółowych informacji dotyczących szkoleń udziela Mariusz Jakubowski (606 646 129)

 

W dnia 2-3 lipca, na strzelnicy Myśliwskiej w Gutkowie odbędzie się kurs wabienia jeleni. Zapisy przyjmuje biuro ZO PZŁ w Olsztynie. Szczegóły poniżej.

Nauka Szlachetnej Sztuki Wabienia Jeleni
w ZO PZŁ w Olsztynie

W dniach 2 – 3lipca 2022 r.
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Olsztynie
oferuje państwu kurs z zakresu
Szlachetnej Sztuki Wabienia Jeleni.

Kurs obejmuje do 12. godzin zajęć, podczas których dowiecie się Państwo, na czym polega sztuka
wabienia, tzn. jakich używać wabików, w jaki sposób wydobyć odpowiedni dźwięk oraz jak
zainteresować i sprowokować byka własnym rykiem.

Zajęcia będą się odbywały 2 i 3 lipca, na Strzelnicy Myśliwskiej w Gutkowie w godzinach 10.00 –
15.00 (13.00-13.30 przerwa obiadowa).

Zapraszamy zarówno myśliwych z praktyką wabienia, jak również osoby, które nie miały styczności
z tą nietypową sztuką, a chcą poznać najważniejsze zasady wabienia jeleni w czasie rykowiska.
Uczestnicy kursu nabędą podstawowe umiejętności niezbędne do dalszej, samodzielnej nauki sztuki
wabienia jeleni. Kursanci uzyskają wiedzę w zakresie rozpoznawania poszczególnych głosów jeleni
byków w czasie rykowiska (samotny byk szukający, byk przy chmarze łań, byk wyzywający do walki)
oraz teoretycznej oceny wieku po słyszanym głosie przed spotkaniem z bykiem (barwa głosu, długość
ryku, intensywność).
W czasie kursu każdy uczestnik będzie miał możliwość indywidualnego zaprezentowania
poszczególnych głosów jeleni byków oraz uzyskania wskazówek i instrukcji korygujących ewentualne
błędy.
Organizator zapewnia możliwość zakupu i korzystania z wszystkich dostępnych na rynku,
profesjonalnych wabików na jelenie, serwis kawowy oraz wspaniałą atmosferę!

Koszt uczestnictwa w szkoleniu to 400 zł/os.

Zapisy na kurs można dokonywać w sekretariacie ZO PZŁ w Olsztynie (89 535 15 56), mailowo na
adres: m.jakubowski@pzlow.pl lub SMS-em na nr tel. 606 646 129. Liczba miejsc ograniczona.

Kurs poprowadzi Tomasz Maliński, wielokrotny Mistrz Polski oraz dwukrotny Mistrz Europy
w Wabieniu Jeleni.

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w organizowanym szkoleniu!!

Tomasz Maliński –najbardziej utytułowany wabiarz jeleni w Polsce, dwukrotny Mistrz Europy (2014, 2015), Ivice
Mistrz Europy (2012) i II-vice Mistrz Europy (2011), pięciokrotny Mistrz Polski (2008, 2009, 2011, 2013,
2017); wielokrotny zwycięzca konkursu wabienia jeleni Sudeckiej Krainy Łowieckiej w Złotoryi; czterokrotny
drużynowy Mistrz Europy (2012, 2013, 2014, 2015), wielokrotny drużynowy Mistrz Polski; sekretarz w Klubie
Wabiarzy Jeleni przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie; członek Tagart TEAM
oraz TEAM’u Biura Polowań HUNTPOL z Radomia, z którym współpracuje zwłaszcza w okresie rykowiska,
wabiąc byki dewizowym myśliwym; myśliwy, sygnalista i leśnik – pracownik Nadleśnictwa Kaczory. Łowiectwo
to dla niego nie tylko pasja, ale i sposób na życie.

Prezentacje i materiały szkoleniowe

Pliki do pobrania:

  1. Monografie przyrodnicze – link
  2. Ocena wieku jeleni
  3. Łowiectwo na Warmii i Mazurach
  4. Sarna ocena wieku
  5. Jeleń – ocena wieku
  6. Prezentacja o bobrach
  7. Choroby Zwierząt Łownych