Szkolenie

 

Szkolenia na podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania odbędą się w systemie stacjonarnym:

Wykłady – siedziba ZO PZŁ w Olsztynie, ul. Leśna 8, od godz. 9.00

Treningi strzeleckie – strzelnica myśliwska w Gutkowie, od godz. 10.00

 

Kurs „LIPIEC 2021” – wykłady lub treningi strzeleckie w soboty i niedziele: 3,4,10,11,17,18,24,25 i 31 Lipca. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przekazany na pierwszym wykładzie w dniu 3 lipca. Sesja egzaminacyjna: 9 sierpnia – egzamin testowy; 10,11,12 sierpnia egzamin ustny, 17 sierpnia – egzamin strzelecki. Osoby, które nie będą mogły przystąpić do egzaminu w sierpniu, będą mogły uczestniczyć w sesji egzaminacyjnej we wrześniu – termin do ustalenia z zainteresowanymi.

 

Kurs „SIERPIEŃ 2021” – wykłady lub treningi strzeleckie w soboty i niedziele: 1,7,8,14,15,21,22,28 i 29 sierpnia. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przekazany na pierwszym wykładzie w dniu 1 sierpnia. Sesja egzaminacyjna: 6 września – test; 7,8,9 września egzamin ustny, 12 września – egzamin strzelecki.

 

Liczba miejsc ograniczona, zapisy według kolejności zgłoszeń. Zgłoszenia będą przyjmowane przez biuro ZO PZŁ tylko telefoniczne – tel. (89)535-15-56.

Jesienią 2021 roku planowany jest jeszcze jeden kurs na podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania. Odbędzie się w zależności od liczby chętnych.UWAGA KANDYDACI !!!

Warunkiem przyjęcia do PZŁ po zdanych egzaminach, jest złożenie w sekretariacie Zarządu Okręgowego PZŁ (ZO) następujących dokumentów:

  1. Wypełnionej deklaracji członkowskiej (można ją otrzymać drogą elektroniczną wysyłając prośbę na  lub  lub w sekretariacie ZO)
  2. Dowodu wpłaty wpisowego do PZŁ (1080 zł) lub wpłata gotówką w sekretariacie ZO
  3. Okazanie dowodu osobistego
  4. Zaświadczenia o niekaralności – można je uzyskać w Sądzie Okręgowym w Olsztynie,  ul.  Dąbrowszczaków 44 A, pokój nr 27, tel. (89) 521 60 07. Należy się stawić z dowodem osobistym, druki oraz znaki opłaty sądowej dostępne na miejscu. (opłata 30 złotych). Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek-piątek 7.30-14.30,

Złożone z kompletem załączników deklaracje będą rozpatrywane przez Zarząd Okręgowy na kolejnych posiedzeniach.

Po pozytywnym rozpatrzeniu deklaracji – czyli przyjęciu do Polskiego Związku Łowieckiego należy zgłosić się do Sekretariatu ZO ze zdjęciem (Uwaga ! format zdjęcia jak do nowego dowodu osobistego !!!) w celu wypełnienia dokumentów do wykonania legitymacji członkowskiej („plastikowa”, nowy model) oraz odebrania zaświadczeń potrzebnych do:

– złożenia dokumentów w Sekcji Pozwoleń na Broń KWP w Olsztynie, w celu rozpoczęcia procedury administracyjnej kończącej się wydaniem zezwolenia na posiadanie broni myśliwskiej

– ewentualnego złożenia  deklaracji członkowskiej do wybranego koła łowieckiego.

Koszt legitymacji to 30 złotych. Odbiór legitymacji po ok 4-5 tygodniach.

 Uprawnienia do polowania są ważne w ciągu 5 lat od daty uzyskania uprawnień. W tym czasie należy złożyć deklaracje. W przeciwnym razie uprawnienia tracą ważność                                            

                                                                                                                      Darz Bór !

Szkolenia na selekcjonerskie uprawnienia do wykonywania polowania odbędą się w systemie stacjonarnym:

Wykłady – strzelnica myśliwska w Gutkowie, od godz. 10.00

 

– Kurs „LIPIEC 2021” – wykłady w soboty i niedziele: 4,10,11 i 17 Lipca. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przekazany na pierwszym wykładzie w dniu 4 lipca. Sesja egzaminacyjna: 21 lipca – egzamin testowy; 22 i 23 lipca egzamin ustny. Egzaminy odbędą się w siedzibie ZO PZŁ w Olsztynie.

 

Liczba miejsc ograniczona, zapisy według kolejności zgłoszeń. Zgłoszenia będą przyjmowane przez biuro ZO PZŁ tylko telefoniczne – tel. (89)535-15-56.

Jeżeli będą chętni, kolejny kurs na selekcjonerskie uprawnienia do wykonywania polowania planowany jest w sierpniu br.

Prezentacje i materiały szkoleniowe