Kapelan okręgowy


Rajmund Marek Jodko

w PZŁ od 1981 roku, należy do KŁ „Mazury” w Węgorzewie oraz KŁ „Szarak” w Kętrzynie – wykształcenie wyższe