Okręgowy Sąd Łowiecki

LPImię i nazwisko
1Wiesław Gintowt – Prezes  
2Paweł Dowgiłłowicz – Zastępca prezesa
3Anna Koprowska – Zastępca prezesa
4Łukasz Cholewicki – Zastępca prezesa
5Leszek Chełstowski
6Wiesław Skudelski
7Stanisław Szumkowski
8Maciej Taub
9Marek Haus
10Wojciech Kościński
11Tomasz Machaszewski
12Janusz Zamojski
13Kazimierz Oleszkiewicz