Zarząd Okręgowy
Olsztyn

Darz Bór!

KALENDARZ MYŚLIWSKI

Wrzesień 2021

Czwartek 16.09.2021

06:32 - 19:01
17:45 - 00:15
  Przybywający

Piątek 17.09.2021

06:34 - 18:59
18:19 - 01:32
  Przybywający

Sobota 18.09.2021

06:36 - 18:56
18:44 - 02:54
  Przybywający

0

Myśliwych w Okręgu

0

Kandydatów na myśliwych

0

Polujących kobiet

0

Kół łowieckich

O NAS

Zarząd Okręgowy Olsztyn

Okręg olsztyński położony jest w woj. warmińsko-mazurskim. Tereny łowieckie Okręgu Olsztyńskiego PZŁ obejmują swym zasięgiem 1 342 571 ha, z czego 128 178 ha użytkują Ośrodki Hodowli Zwierzyny (OHZ). Na obszarze tym wyróżniono 201 obwodów łowieckich, z których 197 znajduje się w zasięgu terytorialnym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, a 4 leży na terenie administrowanym przez RDLP w Białystok. Spośród tych 201 obwodów łowieckich, 183 dzierżawią koła, a 18 wchodzi w skład OHZ (15 obwodów należy do OHZ zarządzanych przez Lasy Państwowe, a pozostałe 3 przez ZG PZŁ).

Dane kontaktowe

Zarząd Okręgowy w Olsztynie

NIP: 526 030 04 63