Kuropatwy w Gminie Świątki

Kuropatwy w Gminie Świątki

Gmina Świątki informuje, że w dniu 18.08.2021r. zakończono rzeczową realizacje projektu pt. „Introdukcja kuropatwy na terenach cennych przyrodniczo w obrębie terytorialnym Gminy Świątki” na który Gmina pozyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Dotacja wyniosła 15 000 zł.
Wydatki kwalifikowalne a zarazem całkowite projektu stanowiły kwotę 18 760,00 zł co pozwoliło na zakup i wpuszczenie 469 kuropatw wzdłuż doliny rzeki Pasłęki.
W projekt zaangażowało się również Koło Łowieckie „Kaczor” w Dobrym Mieście, które pomagało przy wpuszczaniu oraz ma zadbać o budowę karmników i dokarmianie ptactwa w okresach ciężkich warunków zimowych.
Równolegle podobny projekt o nazwie : „Reintrodukcja kuropatwy na terenach cennych przyrodniczo w Obwodzie łowieckim numer 214 Koła Łowieckiego „Wrzos” w Olsztynie” prowadziło Koło Łowieckie „Wrzos” w Olsztynie, które również na terenie Gminy Świątki wpuściło kolejne 469 kuropatw. Środki na ten cel w takiej samej wysokości jak Gmina, pozyskało również z Wojewódzkiego Funduszu.
Tym samym nasze tereny po zainwestowaniu 37 520,00 zł (z czego 30 000,00 zł stanowiła dotacja z WFOŚiGW w Olsztynie) wzbogaciły się o 938 kuropatw które mamy nadzieję, że na stałe powrócą do naszego pejzażu.
Dziękujemy Myśliwym za współpracę i dbanie o środowisko.
Szczególne podziękowania kierujemy do przedstawicieli Koła Łowieckiego Wrzos w Olsztynie, Pana Krzysztofa Lewandowskiego – Łowczego, Pawła Bobka – Sekretarza, Kamila Grzymkowskiego – myśliwego, za zapewnienie poczęstunku i edukację ekologiczną dla naszych przedszkolaków, którzy również uczestniczyli w tym wyjątkowym zjawisku.
Dziękujemy także dla Pana Mirosława Horby ze Skolit, który dbał o ciepło w postaci ogniska podczas spotkania z dziećmi.
Dziękujemy pracownicom przedszkola i naszym przedszkolakom za to, że dzielnie pomagali nam w realizacji tego ekologicznego projektu.
Do następnego razu na łonie natury – dbajmy o nią.
Wójt Gminy Świątki – Sławomir Kowalczyk
„Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”

https://www.facebook.com/hashtag/gminaswiatki