Ocena Pracy Dzikarzy w Warunkach Naturalnych, w Trakcie Polowania Zbiorowego

blank

ZAPRASZAMY na „Ocenę Pracy Dzikarzy w Warunkach Naturalnych, w Trakcie Polowania Zbiorowego”, która odbędzie się dnia 28.01.2022 r. (piątek) na terenie OHZ Nidzica.

  • miejsce zbiórki – Koniuszyn – Kwatera Leśna Nadleśnictwa Nidzica:  szerokość: 53.44047416309144, długość: 20.500295162200928 
  • godzina rozpoczęcia – 7.00
  1. Zgłoszenia psów prosimy kierować na adres: m.werpachowski@pzlow.pl 

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • wypełniony druk zgłoszenia psa
  • kserokopię rodowodu
  • kserokopię wpłaty wpisowego

2. Opłaty: 150pln członkowie PZŁ, 200pln – pozostali uczestnicy (za 1 psa)

Numer konta bankowego: WBS Jonkowo 59 8857 0002 3001 0100 0954 0001 – tytuł przelewu: nazwa imprezy oraz imię i nazwisko właściciela psa/psów

3. termin zgłoszenia: zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie do dnia 25.01.2022 r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu psa decyduje kolejność zgłoszeń (pełna dokumentacja).

4. W przypadku wycofania psa z Oceny po 25.01.2022 r. wniesione opłaty nie będą zwracane.

5. Opłata nie zostanie również zwrócona właścicielowi psa, który nie zostanie dopuszczony do Ocen z powodu niedopełnienia obowiązków wynikających z Regulaminu Prób i Konkursów Pracy Psów Myśliwskich oraz niniejszej informacji.

 

Druk zgłoszenia psa

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp